Decreet Vlaamse sociale bescherming

Het decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming wordt op 4 juli 2012 aangenomen door het Vlaams parlement.

Met de Vlaamse sociale bescherming wil de Vlaamse regering een beleid voeren “dat gericht is op de verhoging van de zelfredzaamheid en de kansen van de gebruikers om volwaardig deel te nemen aan de samenleving en op steun aan gezinnen met kinderen met het oog op maximale ontplooiingskansen voor de kinderen”.

Het Vlaams regeerakkoord voorziet de volgende onderdelen die men tijdens deze legislatuur wil uitvoeren: een consolidatie van de zorgverzekering, een premie voor jonge kinderen, een maximumfactuur in de thuiszorg, een begrenzing van de kosten voor de residentiële zorg en een Vlaamse hospitalisatieverzekering.

Men werkt daarbij in twee stappen. De eerste stap is het decreet dat in juli 2012 werd goedgekeurd en een maximumfactuur in de thuiszorg, een premie voor jonge kinderen en het behoud van de zorgverzekering regelt.

De uitvoering van het decreet wordt wel uitgesteld: de middelen voor nieuw beleid worden in de begroting van 2013 ‘on hold’ gezet.

Wat? 
Het decreet zal een maximumfactuur in de thuiszorg invoeren. Het grensbedrag zal afhangen van de gezinssamenstelling en het inkomen van de gebruiker en van de leden van zijn gezin.
Voor wie? 
Om van de maximumfactuur te kunnen genieten, dient men aangesloten te zijn bij een zorgkas.
© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen