Decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid

Het planlastendecreet maakt dat o.a. de jeugdbeleidsplannen van lokale en provinciale besturen verdwijnen en worden geïntegreerd in een meerjarenplan. Het gemeentelijk jeugdbeleid zal nu over een periode van zes in plaats van drie jaar worden gepland.

Wat? 
Twee Vlaamse beleidsprioriteiten worden in het decreet verankerd: de ondersteuning van het reguliere jeugdwerk en de verhoging van de jeugdwerkparticipatie van kinderen en jongeren die in maatschappelijk kwetsbare situaties opgroeien. Een besluit bepaalt een derde prioriteit: het verhogen van de aandacht voor jeugdcultuur. Gemeenten kunnen dit o.a. realiseren door jeugdwerk te ondersteunen of te stimuleren als actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn, cultuur en jeugd.
Voor wie? 
Het jeugdwerk moet de algemene en integrale ontwikkeling van kinderen en jongeren van drie tot en met dertig jaar ondersteunen.
Wat kost het en wie betaalt het? 
De lokale besturen krijgen subsidies voor de uitvoering van hun meerjarenplannen. In 2014 voorziet de Vlaamse Regering ten minste 21 miljoen euro voor beleidsprioriteiten inzake jeugdbeleid op het lokale niveau.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid (B.S. 9.8.2012)

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid (B.S. 11.12.2012)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen