Decreet kinderopvang baby’s en peuters

Op 28 maart 2012 heeft het parlement het decreet over de organisatie van de kinderopvang van baby’s en peuters aangenomen. 

Wat? 
Het decreet regelt de kinderopvang van baby’s en peuters, met name het beroepsmatig en tegen betaling opvoeden, bijdragen aan de ontwikkeling en verzorgen van baby’s en peuters tot ze naar de kleuterschool gaan. Kinderopvang heeft een economische, pedagogische en sociale functie. De kinderopvang is een aanvulling op de opvoeding van het kind in zijn gezin. Tegen 2016 moet er voor minstens de helft van de kinderen onder de drie jaar een plaats zijn in de kinderopvang. Tegen 2020 moet voor alle gezinnen met een behoefte aan kinderopvang een plaats beschikbaar zijn. Het decreet voorziet in de oprichting van een lokaal loket kinderopvang, dat de toegankelijkheid van kinderopvang moet verhogen. Er geldt een vergunningsplicht voor groepsopvang, gezinsopvang en opvang aan huis. De vergunning is gebonden aan voorwaarden m.b.t. de infrastructuur, de veiligheid en gezondheid, de omgang met de kinderen en gezinnen, de personeelsleden, het management en de samenwerking met Kind en Gezin, het lo
Voor wie? 
Het nieuwe decreet moet de situatie van gezinnen met een opvangvraag voor hun kind dat nog niet naar de kleuterschool gaat, verbeteren. Er is speciale aandacht voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Het heeft een impact op kinderopvangvoorzieningen en het lokaal bestuur.
Wat kost het en wie betaalt het? 
De groepsopvang en gezinsopvang krijgen een basissubsidie, die aangevuld kan worden met een subsidie als ze inkomensgerelateerde opvang aanbieden, als ze initiatieven nemen om opvang aangepast aan de werksituatie, de financiële toestand of de gezinssamenstelling aan te bieden, als ze initiatieven nemen die maatschappelijk kwetsbare gezinnen ondersteunen of inclusieve en flexibele opvang aanbieden. Kind en Gezin kan een subsidie toekennen aan de organisator van een lokaal loket kinderopvang of aan de organisator van opvang aan huis.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters (B.S. 15.6.2012)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen