De Ambrassade gaat van start

Vanaf januari 2013 gaat de nieuwe organisatie jeugdbeleid ‘De Ambrassade’ van start. De organisatie is een fusie tussen Steunpunt Jeugd, het Vlaams Informatiepunt Jeugd en de Vlaamse Jeugdraad. De fusie moet de efficiëntie en effectiviteit van het jeugdbeleid verhogen. Op 5 december 2012 bepaalt de organisatie haar missie, visie en uitgangspunten. 

Wat? 
De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid op de kaart. De organisatie moet de positie van kinderen en jongeren in de samenleving versterken en bijdragen aan hun geluk en welzijn.
Voor wie? 
Kinderen, jongeren en jeugdwerkers kunnen bij de organisatie terecht. De Ambrassade vormt een belangrijke schakel tussen de overheid, het middenveld en de jeugd.
Organisatie? 
De Vlaamse Jeugdraad behoudt zijn adviesfunctie en wordt door de Ambrassade ondersteund.
Wat kost het en wie betaalt het? 
De Ambrassade wordt gesubsidieerd voor ongeveer 2,2 miljoen euro per jaar door de afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.
Wettelijke basis/ Meer informatie 
© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen