Controle op domiciliefraude

Voor een aantal sociale uitkeringen is het voordeliger om als alleenstaande dan als samenwonende door het leven te gaan. Een aantal sociaal verzekerden maken gebruik van een fictief adres om een hogere uitkering te ontvangen. 

Wat? 
De wetgever maakt het nu mogelijk dat sociaal inspecteurs bij een vermoeden van domiciliefraude, verbruiksgegevens van water, elektriciteit en gas opvragen bij nutsbedrijven of distributienetbeheerders.
Voor wie? 
De controle is gericht op personen die recht hebben op een sociale zekerheidsuitkering of een uitkering van het OCMW en die aan een officiële instantie een adres opgeven waar ze niet daadwerkelijk wonen.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Programmawet van 29 maart 2012 (B.S. 6.4.2012)

 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen