Conceptnota Mediawijsheid

De ministers van Onderwijs en van Media hebben een beleidsnota Mediawijsheid opgesteld. De conceptnota bevat een gezamenlijke visie wat mediawijsheid betreft en veertig concrete acties. Mediawijsheid wordt gedefinieerd als het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die we nodig hebben om ons bewust en kritisch te kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie.

Wat? 
De nota schetst een visie en beleidskader. De ministers willen inzetten op het verhogen en stimuleren van mediacompetenties, op een e-inclusieve samenleving en op een veilige en verantwoorde mediaomgeving. Een studiedag op 8 februari 2012 behoort tot één van de acties uit de nota: het ontsluiten van de onderzoeksresultaten van het EU-Kids Online project dat de online ervaringen van kinderen en hun ouders bestudeert. Een andere concrete actie sensibiliseert ouders en opvoeders over de kansen en risico’s bij mediagebruik. Tussen maart 2012 en september 2013 moeten minstens 120 ouderavonden worden georganiseerd door Child Focus en de Gezinsbond. Het Pan-European Game Information leeftijdsclassificatiesysteem zal beter bekendgemaakt worden om ouders te helpen bij beslissingen over de aankoop van computerspellen.
Voor wie? 
De nota kent een belangrijke rol aan het onderwijs toe. Zowel kinderen, jongeren en volwassenen vormen de doelgroep. Speciale aandacht gaat naar uitsluiting van ouderen, vrouwen, laaggeschoolden en personen met een beperking.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Conceptnota Mediawijsheid

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen