Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

Het STOP-programma wordt sinds 2007 gesubsidieerd in het kader van het Globaal Plan Jeugdzorg.  Geleidelijk aan breidt het uit naar heel Vlaanderen.

Wat? 
STOP 4-7 staat voor “Samen Sterker Op Pad”, een trainingsprogramma voor kinderen tussen 4 en 7 jaar met gedragsproblemen.
Voor wie? 
De training richt zich naar het kind, zijn ouders en leerkrachten.
Organisatie? 
Er zijn STOP-teams in Brugge, Roeselare, Oostende, Gent, Lokeren, Sint-Niklaas, Merksem, Turnhout, Antwerpen, Mechelen, Genk, Hasselt, Vilvoorde, Leuven, Averbode en Brussel.
Wat kost het en wie betaalt het? 
In 2012 trekt de Vlaamse Regering 1,5 miljoen euro uit voor het programma.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2012 tot toekenning van een facultatieve subsidie aan een aantal centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning met het oog op de realisatie van het project STOP 4-7

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen