Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

Wat? 
Daarnaast ondersteunt de Vlaamse Regering een project dat ouders samen met hun kinderen ambulant traint en begeleidt.
Voor wie? 
De begeleiding richt zich naar jonge kinderen uit kansarme gezinnen.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Besluit van de administrateur-generaal van 21 maart 2012 houdende de toekenning van een facultatieve subsidie aan het project Mobiele intensieve gezinsbegeleiding voor baby’s en hun gezin (Amber) van CKG De Schommel

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen