Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

.

Wat? 
Via de vroegtijdige intensieve gezinsondersteuning van CKG De Schommel krijgen aanstaande en jonge ouders gedurende maximaal 6 maanden drie keer per week thuisbegeleiding.
Voor wie? 
Dit aanbod richt zich naar gezinnen vanaf de achtste zwangerschapsmaand tot de baby zes maanden oud is.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Besluit van de administrateur-generaal van 21 maart 2012 houdende de toekenning van een facultatieve subsidie aan het project Mobiele intensieve gezinsbegeleiding voor baby’s en hun gezin (Amber) van CKG De Schommel

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen