Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

Wat? 
De Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning begeleiden of voorzien opvang voor kinderen in crisissituaties. De crisismeldpunten worden in 2012 verdergezet.
Voor wie? 
Dit aanbod richt zich naar gezinnen vanaf de achtste zwangerschapsmaand tot de baby zes maanden oud is.
Wat kost het en wie betaalt het? 
In 2012 krijgen de centra een subsidie van 254.000 euro toegekend voor de realisatie van de crisismeldpunten.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2012 tot toekenning van een facultatieve subsidie aan een aantal centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning met het oog op de realisatie van het hulpprogramma crisisjeugdhulpverlening

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen