Centra voor Integrale Gezinszorg

Een projectoproep in 2012 voorziet een budget om in 2013 twee nieuwe Centra voor integrale gezinszorg (CIG) te subsidiëren. Vanaf 2014 zullen de CIG worden erkend en gesubsidieerd door het Agentschap Jongerenwelzijn. De projectoproep houdt reeds rekening met het modulaire kader binnen Jongerenwelzijn. Verder wordt de regelgeving nog op beperkte punten aangepast.

Wat? 
Een CIG is een voorziening die zorgt voor de mobiele, ambulante of de residentiële begeleiding en opvang.
Voor wie? 
De opvang en begeleiding is gericht op ouders en kinderen en aanstaande ouders van wie het gezinsfunctioneren dermate problematisch is dat gezinsdesintegratie dreigt. De opvang en begeleiding moeten gezinsdesintegratie voorkomen, de draagkracht van de gezinsleden verhogen en de draaglast verminderen. De relatie- en opvoedingsbekwaamheid worden versterkt en maatschappelijke integratie bevorderd.
Organisatie? 
Voor de berekening van de bezettingsgraad wordt vanaf 2012 een zwangere vrouw dubbel geteld in het aantal verblijfsdagen.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2012 tot wijziging van artikelen 1, 2 en 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg (B.S. 7.1.2013)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen