Bijstand minderjarige in de jeugdhulp

Het decreet betreffende de rechtpositie van de minderjarige in de jeugdhulp van 2004 bepaalt dat minderjarigen recht hebben op een bijstandspersoon. Wanneer de minderjarige niet zelf een bijstandspersoon kan aanwijzen, zijn het in principe de ouders of de opvoedingsverantwoordelijken die deze taak overnemen. De Vlaamse Regering keurt in 2012 een besluit goed dat het recht uitwerkt in het geval dat er een belangenconflict is tussen de minderjarige en zijn ouders.

Wat? 
Wanneer er een belangenconflict is, wijst de directeur van de jeugdhulpvoorziening of de toegangspoort een bijstandspersoon aan. De directeur moet vooraf overleggen met de ouders of de opvoedingsverantwoordelijken, minstens twee jeugdhulpverleners, de bijstandspersoon en de minderjarige.
Voor wie? 
Deze procedure is van toepassing wanneer de minderjarige niet in staat is om een bijstandspersoon aan te wijzen, bv wanneer het kind zeer jong is of de minderjarige een handicap heeft.
Organisatie? 
De directeur moet een attest van aanstelling als bijstandspersoon invullen.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 betreffende de aanwijzing van een persoon die de minderjarige bijstaat bij de uitoefening van zijn rechten in de integrale jeugdhulp wanneer de minderjarige en zijn ouders tegenstrijdige belangen hebben en de minderjarige niet in staat is om zelf een bijstandspersoon aan te wijzen of niemand het ouderlijk gezag uitoefent (B.S. 25.5.2012)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen