Bestrijding van kinderarmoede

In 2010 keurde de Vlaamse regering het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2010-2014 goed. Na het eerste voortgangsrapport besluit de Vlaamse regering enkele prioriteiten te stellen. Op 29 april 2011 keurt de Vlaamse regering een Vlaams Actieplan Kinderarmoede goed. Het plan komt er na een rondetafel over kinderarmoede m.b.t. vier thema’s: kwaliteitsvolle gezinsondersteuning, toegankelijkheid van voorzieningen, toeleiding naar het kleuteronderwijs en een aangepaste leefomgeving in en om het huis en de buurt. 

Wat? 
De maatregelen in het actieplan worden gekoppeld aan het recht op gezin, onderwijs, werk, huisvesting en energie, maatschappelijke participatie en vrije tijd, cultuur en sport.
Voor wie? 
De focus van de acties ligt op kinderen tussen 0 en 3 jaar. In 2009 werd 8,3% van de kinderen geboren in een kansarm gezin.
Organisatie? 
Het plan moet in alle beleidsdomeinen een focus leggen op kinderarmoede.
Wettelijke basis/ Meer informatie 
© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen