Bestrijding loonkloof

Op 8 maart 2012, op Internationale Vrouwendag, keurt de Kamer een wetsvoorstel goed ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Een aantal factoren spelen mee in die loonkloof, zoals bijvoorbeeld de gezinssituatie. De loonkloof is groter wanneer er kinderen zijn: het hebben van kinderen weegt op het loon van vrouwen, terwijl mannen dan net meer gaan verdienen. Vrouwen laten bepaalde carrièremogelijkheden liggen omdat ze vinden dat ze niet te verenigen zijn met hun gezinstaken. De wet bepaalt nu een aantal maatregelen om de loonverschillen te objectiveren.

Wat? 
Werkgevers moeten de loongegevens in de sociale balans opdelen naargelang het geslacht van de werknemers, functieclassificatiesystemen moeten genderneutraal worden gemaakt, ondernemingen van minstens 50 werknemers moeten analyseren of ze een genderneutrale bezoldingsstructuur hanteren en dergelijke ondernemingen moeten een bemiddelaar aanstellen bij hun personeel om klachten over een ongelijke behandeling van verloning op basis van gender te behandelen.
Voor wie? 
De wettelijke bepalingen zijn gericht naar werkgevers, met de bedoeling om het loonverschil tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers te bestrijden.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen (B.S. 28.8.2012)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen