Automatisering en informatisering in de kinderopvang

Eind december 2012 keurt de Vlaamse Regering een besluit goed waardoor kinderopvangvoorzieningen een eenmalige subsidie kunnen krijgen voor automatisering en informatisering.

Wat? 
De facturatie en de inning van de ouderbijdragen, de kinderopvangzoeker en een informatie- en registratiesysteem voor opvangvragen zijn projecten die binnenkort via elektronische weg zullen verlopen.
Voor wie? 
De subsidie wordt toegekend aan elke kinderopvangvoorziening die een attest van toezicht, een erkenning of een toestemming heeft. Zowel de kinderopvang van baby’s of peuters als de buitenschoolse kinderopvang komen in aanmerking.
Wat kost het en wie betaalt het? 
De eenmalige subsidie bedraagt 30 euro per erkende en per toegestemde kinderopvangplaats. In totaal wordt 3,68 miljoen euro voorzien.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 houdende de toekenning van een eenmalige subsidie voor automatisering en informatisering aan kinderopvangvoorzieningen

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen