Actieplan Kinderrechten

Het Vlaams Actieplan Kinderrechten 2010-2014 sluit aan bij het Vlaams jeugdbeleidsplan. Het bevat de acties die de Vlaamse regering in deze beleidsperiode zal realiseren ten aanzien van kinderrechten en moet een antwoord bieden op de slotbeschouwingen van het VN Comité van juni 2010 dat toezicht houdt op de naleving van het kinderrechtenverdrag.

Wat? 
Het actieplan is opgesteld rond de coördinatie van het kinderrechtenbeleid, informatie, participatie, geweld en kindermishandeling, kinderarmoede en gelijke kansen, gezondheid en welzijn.
Voor wie? 
De acties zijn gericht naar alle kinderen en jongeren en een aantal specifiek naar maatschappelijk kwetsbaren, slachtoffers van geweld en jongeren met psychische of drugsproblemen.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Vlaams Actieplan Kinderrechten 2011-2014

 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen