Ga op zoek naar de maatregel aan de hand van volgende criteria en/of trefwoorden...

Zoek op
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Trefwoorden
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Hieronder kan u alle maatregelen terugvinden die voldoen aan uw zoekopdracht:

  • Reglementering onthaalouders
  • Twee bijkomende teams in het STOP 4-7-programma
  • Uitbreiding plaatsen bij private voorzieningen en crisishulp aan huis
  • Uitvoeringsbesluiten opvoedingsondersteuning
  • Verbeteren van de bescherming van kinderen in internationale situaties
  • Versoepeling in de sector van de voor- en naschoolse opvang
  • Versoepeling van de regels voor initiatieven buitenschoolse kinderopvang
  • Versterking van de pleegzorg
  • Vlaams Beleidsplan Integrale Jeugdhulp
  • Zorg voor leerlingen met een beperking

Pagina's

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen